lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rättsekonomi

Kursansvarig

Åsa Hansson

Epost: asa.hansson@lantm.lth.se

Telefon: 046 222 01 44 

Allmän information

Kursen ges vartannat läsår.

Syftet med kursen är att visa på hur ekonomiska krafter påverkat fastighetsrättens utformning, främst i Sverige, och att omvänt visa på vilka effekter utformning har på ekonomiska värden. 

Kursen analyserar främst följande fastighetsrättsliga områden: allemansrätt, det kommunala plan- och bygglovsmonopolet, lantmäteriets monopol på fastighetsbildning, samhällets registerföring av fastigheter, expropriation och minerallagstiftning. Metoden är rättsekonomisk. Rättsekonomiska teorier och modeller studeras i teorin och tillämpas på uppräknande problemkomplex.

Aktuell kursplan

Sidansvarig: