lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fristående kurser

Information

Här hittar du avdelningens utbud av fristående kurser. De läses tillsammans med motsvarande programkurser men är öppna att söka för alla med behörighet.

 

Kurserna som ges av avdelningen för fastighetsvetenskap är en blandning av teknik, ekonomi och juridik. 

Under respektive kurs i vänsterkolumnen finns allmän information om kursen samt en länk till aktuell kursplan.

Från och med höstterminen 2020 använder sig LTH av kursportalen Canvas. Du som är student kan då logga in och se kurserna som du är registrerad på - https://canvas.education.lu.se/ 

Sidansvarig: