lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

Vår målsättning är att bedriva forskning med stor relevans för samhället. Det är därför även viktigt att vi når ut med vår forskning, för att våra resultat ska komma de många till del i form av en ökad samhälsnytta. 

Våra medarbetare deltar därför kontinuerligt i den offentliga debatten inom sina intresseområden, detta sker genom att vi skriver debattartiklar och genom att vi författar populärvetenskapliga rapporter som är lättillgängliga för samhällets alla aktörer. Vi håller dessutom presentationer och föredrag där vi förmedlar vår forskning till beslutsfattare. 

Sedan 2009 anordnar avdelningen varje år dessutom en välbesökt seminariedag med aktuella fastighetsrättsliga teman. Temat för 2020 är ännu ej fastställt men i vänsterfliken finns mer information om tidigare seminariedagar.

Sidansvarig: