lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Seminariedagar

Fastighetsvetenskap LTH anordnar varje höst en seminariedag med ett aktuellt tema på fastighetsrättens område.

Årets seminariedag är inställd (12 november 2020). Vi blickar framåt mot hösten 2021 och hoppas att vi ses då istället!

Vill du vara med på vår mejllista och få inbjudan via mejl? Skicka då ett mejl till seminarium@lantm.lth.se


Tidigare års teman har varit:

Kommunala marktransaktioner 2019
Hinder mot markexploatering 2018 
Lantmäteriförrättningar 2017 
Köp av fastigheter 2016 
Markexploateringens juridik 2015 
Arrenden 2014 
Fastighetstillbehör 2013 
Servitut 2012 
Fastighetsrättsliga ersättningar 2011 
Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 2010 
Köp genom fastighetsreglering 2009

Vid varje seminariedag sammanställer vi talarnas bilder och övrigt material i ett kompendium som delas ut till alla deltagare. Vi har fortfarande några enstaka exemplar kvar från vissa år. 

Sidansvarig: