lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avslutad forskning

Licentiatavhandlingar
-Fastighetens gränser (år 2004)
-Some Aspects of Mobile Map Services (år 2006)
-Geographic Accessibility Analysis - Methods and Application (år 2008)

Doktorsavhandlingar
-An Optimisation Approach to Cartographic Generalisation (år 2001)
-På gränsen till framtiden – Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser (år 2008)
-Making 21st Century Maps Legible - Methods for Measuring and Improving the Legibility and Usability of Real-Time Maps (år 2010)


Läs mer om de olika forskningsprojekten i menyn till vänster.

Sidansvarig: