lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fredrik Warnquist

Fredrik Warnquist är lantmätare och har själv läst civilingenjörsutbildningen på LTH. Fredrik erhöll examen år 2005.

Fredrik arbetade som förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheten i Ystad i två år innan han blev tillfrågad av professor Ulf Jensen att prova på undervisning. Undervisningen gick bra och Fredrik är allt sedan dess en uppskattad lärare inom främst den speciella fastighetsrätten. Läs mer om kurser, examensarbeten mm under Undervisning i menyn till vänster.

Fredrik har pågående doktorandstudier inom fastighetssamverkan. Läs mer om forskningen under Forskning i menyn till vänster.

Mer information finns även under CV i menyn ill vänster. 

 

Andelsservitut, artikeln i sin helhet

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Programledare civilingenjörsprogrammet i lantmäteri

Universitetsadjunkt

046-222 48 80 

fredrik.warnquist@lth.lu.se