lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Undervisning

Undervisning (medverkan/ansvar):

2022 VT

VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering (Ansvarig projekt 2, Detaljplan och fysisk planering)

2021 HT

VFTF30 Värdering och ersättning vid markåtkomst (kursansvarig)
VFTN05 Fastighetsbildningsprocessen (övning)

2020 HT

VFTF30 Värdering och ersättning vid markåtkomst (kursansvarig)
VFTN05 Fastighetsbildningsprocessen (övning)
VFTA05 Grundläggande juridik med fastighetsrätt (övningar)

2019 HT

VFTF30 Värdering och ersättning vid markåtkomst (kursansvarig)
VFTN05 Fastighetsbildningsprocessen (övningar)

2018 HT

VFTF15 Värdering och ersättning vid markåtkomst (kursansvarig)

2017 HT

VFTF15 Värdering och ersättning vid markåtkomst (kursansvarig)

2017 VT

VFTN25 Fastighetsvetenskapliga seminarier (seminarium om äganderätt ur en filosofisk kontext)

2016 HT

VFTF05 Fastighetsvärdering (föreläsningar, projektarbete)

2016 VT

VFTN25 Fastighetsvetenskapliga seminarier (seminarium om äganderätt ur en filosofisk kontext)

2015 HT

VFTN05 Fastighetsbildningsprocessen (projektarbete)
VFTF05 Fastighetsvärdering (föreläsningar, projektarbete)

Handledda examensarbeten

Ger behandling av ortsprismaterialet upphov till ett råtomtmarksvärde? - Fredrik Pettersson

Markvederlag vid fastighetsreglering - Albin Eriksson

Är ersättningen korrekt? - Sven Egléus 

Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap - Elina Andersson och Johanna Lundblad

Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning? - Emma Sjögren och Natali Durakoska

Effekter av presumtionsregelns borttagande - Mauritz Ericson Montgomery och Sebastian Trygg 

ExL eller FBL - kan grannen göra ett klipp - Leo Elf och Arvid Svahn

Fördelning av förrättningskostnaden vid vinstfördelning - Michaela Bugge

Värdering av tomtmark med hur på ofri grund vid klyvning - Albin Nilsson

Sidansvarig: