lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Universitetslektor

Arbetsuppgifter: Kursansvarig, undervisning, handledare examensarbeten, studierektor för forskarutbildningen

046-222 79 73, 073-70 72 825

ingemar.bengtsson@lantm.lth.se

http://www.nek.lu.se/NEKIBE