lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Nyheter

2014-10-21  

Bästa examensarbete på samhällsbyggnadsdagarna

Karin Gustafsson och Malin Södergren vann med sin uppsats "Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar - en studie i när ersättning ska utgå och hur den ska beräknas". Uppsatsen finns att läsa...[läs mer]

2014-10-21  

Examensarbete tilldelas pris

Två studenter från lantmäteriprogrammet, Patrik Lundberg och Charlotte Olsson, kommer att tilldelas pris för sin uppsats "Regionplaner i Skåne". Prisutdelare är KEFU som varje år utnämner uppsatser som inriktar sig...[läs mer]

2014-09-23  

Nytt om examensarbete

Examensarbeteshemsidan är nu uppdaterad med riktlinjer för handläggning av examensarbeten.[läs mer]