lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2014-10-21  

Bästa examensarbete på samhällsbyggnadsdagarna

Karin Gustafsson och Malin Södergren vann med sin uppsats "Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar - en studie i när ersättning ska utgå och hur den ska beräknas". Uppsatsen finns att läsa...[läs mer]