lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till fastighetsvetenskap!

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om:

  • Fastighetsrätt
  • Fastighetsinformation
  • Fastighetsekonomi
  • Fastighetsteknik