lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Kalendarium

2015-01-08

"20-årig gränshävd JP 18§" av Linda Persson

Fredagen den 13 februari presenterar Linda Persson sitt examensarbete "20-årig gränshävd JP 18§" i E:1426. Opponenter på arbetet är Tobias Gunnarsson samt Albin Svahn

[...]

Nyheter

2014-10-21

Bästa examensarbete på samhällsbyggnadsdagarna

Karin Gustafsson och Malin Södergren vann med sin uppsats "Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar - en studie i när ersättning ska utgå och hur den ska beräknas". Uppsatsen finns att läsa...[läs mer]