lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Vår målsättning står på tre ben: Tillhandahålla en excellent utbildning inom fastighetsvetenskap, bedriva samhällsrelevant och oberoende forskning inom fastighetsrätt, fastighetsekonomi och digitalisering, och samverka med omgivande samhälle för att forskningsresultat också ska resultera i en vidare nytta.

Seminariedag 15 november 2018 - Hinder mot markexploatering

Årets seminariedag handlar om hinder mot markexploatering. Vi tar upp frågor som artskyddet, jordbruksmark som riksintresse, strandskyddet, allemansrätten, nimbygrannars gehör hos Mark- och miljööverdomstolen och proportionalitetsprincipen. 

Välkomna med anmälan!

Nyheter

2018-06-13

Brown bag om indirekt besittningsskydd

Måndag 11 juni 2018, hade vi Maryam Akhondipour på besök hos oss på fastighetsvetenskap. Maryam är relativt nybliven doktorand på institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet och hon

[...]

2018-06-01

Ekonomisk forskning om fastighetsmäklares prissättningsstrategier

Under torsdagens (31/5) brown bag på fastighetsvetenskap i Lund presenterade nationalekonom och avdelningsföreståndare

[...]

2018-05-18

Brown bag om uppkopplade hem

Fastighetsvetenskap gästades under tisdagen den 15 maj av Robert William, docent, forskare och lärare i digitala

[...]