lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Kalendarium

2017-05-29

Prisutveckling på bostäder i Malmö

Beatrice Hedblom och Emma Mattsson presenterar sitt examensarbete kl. 10.15 i E:1426

[...]

2017-05-29

Vertikal förtätning av städer

Johanna Malmberg och Jenny Lindén presenterar sitt examensarbete kl. 13:15 i E:1408

[...]

2017-05-30

Bostadsrättsföreningar och tredimensionell fastighetsbildning

Johan Smeder och Jonatan Mardi presenterar sitt examensarbete kl. 10:15 i E:1426

[...]