lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Kalendarium

2017-08-15

Flexiblare hyressätt och hur investerare förhåller sig till det

Erika Persson presenterar sitt examensarbete kl. 10.15 i E:1426

[...]