lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Kalendarium

2015-05-26

Examensarbete: Gemensamma Servitut

Jonatan Norberg presenterar sitt examensarbete "Gemensamma servitut" kl. 10 i sal E:1426. Opponent är Jonas Lundström. 

[...]

2015-05-26

Examensarbete: Lägesfaktorers inverkan på kontorshyror

Johan Rex och Frida Resvik presenterar sitt examensarbete "Lägesfaktorers inverkan på kontorshyror" kl. 13.15

[...]

2015-05-26

Examensarbete: Marknadsanalys av Stockholms kontorsmarknad med fokus på CBD och utvecklingen till morgondagens kontor

Vilhelm Nord och Christoffer Persson presenterar sitt examensarbete "Marknadsanalys av Stockholms kontorsmarknad

[...]