lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap har undervisning i och forskning om fastighetsrätt, fastighetsinformation, fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Kalendarium

2015-04-14

Brown bag med Lars Arell 17/4

Lars Arell, kansliråd på näringsdepartementet, besöker avdelningen på fredag 17/4. I samband med detta anordnar vi ett Brown bag kl. 12.15-13.00 där Lars pratar om

[...]

2015-04-07

Frukostseminarium 28/4

Åsa Hansson, avdelningschef, och Kristin Land, forskningssamordnare, är föredragshållare under frukostseminariet

[...]

Nyheter

2015-04-14

Business Arena Malmö 7/5

Klas Ernald Borges från avdelningen håller föredrag på Business Arena den 7 maj i Malmö med titeln: Oförtjänt markvärdestegring - vem ska tjäna på det? Begreppet oförtjänt markvärdestegring härstammar från 1957 års SOU med...[läs mer]