lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kommunala marktransaktioner

Seminariedag 14 november 2019

Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet utbildar civilingenjörer i lantmäteri i juridik och ekonomi. Vi bjuder för elfte året i rad in till ett heldagsseminarium i fastighetsrätt. 

Vi strävar alltid efter att ordna seminarier som ger klara och handfasta besked på centrala fastighetsrättsliga ämnen. Denna gång är alltså ämnet Kommunala marktransaktioner. Det är ett stort ämne, men vi håller oss till praktiskt viktiga frågor.

Programmet med ämnen och talare finns längre ner på denna sida.

Seminariet äger rum mellan kl 9-16 den 14 november i Palaestra. Palaestra är beläget vid universitetsplatsen mitt i Lund, adressen är Paradisgatan 4.

Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 995 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen.

Sista dag för ordinarie anmälan samt återbud var den 1 november. Sista dag för efteranmälan var den 12 november. 

För frågor går det bra att mejla seminarium@lantm.lth.se eller att ringa tel. 046 222 73 92. 

Bästa hälsningar
Ulf Jensen & Fredrik Warnquist
Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet

Seminarieprogram

8.15-9.00 Inskrivning och kaffe

9.00-9.05 Välkomsthälsning

9.05-9.35 Att säkra hyresrätter efter försäljning, nutid
Lars Olsson, fastighetsjurist på Fastighetskontoret i Göteborg, beskriver hur förfogandeförbud, viten och tilläggsköpeskillingar säkrar hyresrätter i en modell som marknaden accepterat

9.35-10.05 Att säkra hyresrätter efter försäljning, framtiden
Inger Holmqvist, utredare i SOU 2018:46 del 2, Kommunal reglering av upplåtelseformen, beskriver Översiktsplaneutredningens förslag till lagstiftning för att säkra hyresrättsändamålet 

10.05-10.35 Paus med kaffe

10.35-11.00 Förvärvstillstånd
Anna Orestig, samordnare på Jordbruksverket, gör en genomgång av jordförvärvslagstiftningen och vad som särskilt berör kommunernas köp och försäljning av fastigheter

11.00-11.30 Markanvisningsavtal och markanvisningar
Kjell Sollbe, f d chefsjurist på Fastighetskontoret i Malmö, analyserar hur avtal som inte är bindande fastighetsförsäljningar ska hanteras i praktiken

11.30-12.00 Viten och tilläggsköpeskillingar
Ulf Jensen, professor emeritus från Lunds universitet beskriver skillnader och likheter mellan viten och tilläggsköpeskillingar och hur de kan användas för att styra dem som köper mark från kommunen

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Exploateringsavtal
Olof Moberg, förbundsjurist på SKL, beskriver bundenheten i exploateringsavtal

13.45-14.30 Statsstöd och upphandling vid markexploatering
Ulf Vannebäck från juridiska institutionen i Umeå presenterar sin doktorsavhandling om Rätten, marknaden och marken

14.30-15.00 Paus med kaffe

15.00-15.30 Moms och kommuners markförsäljning
Lena Blomstedt från PwC i Gävle förklarar de momsregler för driftskostnader och investeringsmoms som hör samman med kommunernas försäljning av mark

15.30-16.00 Är tomträtter ett alternativ?
Fredrik Warnquist från Fastighetsvetenskap, LTH, visar vad som kan styras med tomträttsavtal och vilka styrningar som inte är möjliga

16.00 Seminariedagen avslutas

 

 

Här finns inbjudan och program som PDF-fil:

Sidansvarig: Fredrik Warnquist