lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TFRP55 Rättsekonomi

Allmän information

Kursen läses tillsammans med VFTN15 Rättsekonomi

Syftet med kursen är att visa på hur ekonomiska krafter påverkat fastighetsrättens utformning, främst i Sverige, och att omvänt visa på vilka effekter utformning har på ekonomiska värden. 

Kursen analyserar främst följande fastighetsrättsliga områden: allemansrätt, det kommunala plan- och bygglovsmonopolet, lantmäteriets monopol på fastighetsbildning, samhällets registerföring av fastigheter, expropriation och minerallagstiftning. Metoden är rättsekonomisk. Rättsekonomiska teorier och modeller studeras i teorin och tillämpas på uppräknande problemkomplex.

Aktuell kursplan

Sidansvarig:

Kursansvarig

Åsa Hansson

åsa.hansson@lth.lu.se

Kursen på Antagning.se

TFRP55