lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TFRG85 Fastighetsvärdering

Allmän information

Kurskod: TFRG85

Högskolepoäng: 7,5

Fristående kurs i fastighetsvärdering som ges som distanskurs med ett fåtal träffar över Zoom. I huvudsak bygger kursen på självstudier utifrån ett lässchema och inlämningsuppgifter. Tentan sker på distans, online. 

Kursplan för TFRG85 Fastighetsvärdering 7,5 hp (notera att det inte framgår av kursplanen att det är en distanskurs, tyvärr är inte kursplanen uppdaterad)

Sidansvarig:

Kursansvarig

Ingemar Bengtsson

ingemar.bengtsson@lth.lu.se

Kursen på Antagning.se

TFRG85