lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stefan Larsson

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är även jurist och påfallande tvärgående i sin forskningsprofil, med dubbla doktorsgrader; filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering. Han är medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd och i myndigheten DIGGs referensgrupp inom området artificiell intelligens för offentlig förvaltning. Han är en av initiativtagarna till det universitetsövergripande forskarnätverket AI Lund, och är även chef för det digitala samhällesprogrammet vid tankesmedjan Fores.

Stefans forskning är inriktad mot frågeställningar i tvärsnittet digitalisering/data/AI och samhälle, ofta i relation till rättens roll och utmaningar, som i frågor om datadrivna marknader och konsumentskydd; automation, stora datamängder och transparens. Han leder det femåriga forskningsprojektet AI Transparency and Consumer Trust  finansierat av WASP-HS  tillsammans med den datavetenskapliga AI-forskaren Fredrik Heintz, och det tvååriga DATA/TRUST, som handlar om handelns användning av kunders data, finansierat av Handelsrådet. Han medverkar i det vinnovafinansierade Ramverk för Hållbar AI  som leds av AI Sustainability Center  och i AIR Lund, i ett medicinskt AI-forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet.

Bland hans publikationer kan särskilt nämnas Conceptions in the Code. How Metaphors Explain Legal Challenges in Digital Times (Oxford University Press, 2017) och artikeln ”The Socio-Legal Aspects of Artificial Intelligence”, publicerad i den rättsvetenskapliga tidskriften Droit et Société. 

Se universitetets repositorium for en översikt av 

 

 

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Universitetslektor

stefan.larsson@lth.lu.se

046 222 71 58

E:1418