lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stefan Larsson

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är jurist och påfallande tvärgående i sin forskningsprofil, med dubbla doktorsgrader; filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering.

Han är bl.a. medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd och AI Sweden's AI-etiklabb. i myndigheten DIGGs referensgrupp inom området artificiell intelligens för offentlig förvaltning. Han är en av initiativtagarna till det universitetsövergripande forskarnätverket AI Lund, och det nordiska ADM-nätverket om offentlig sektor och automatiserat beslutsfattande.

Stefan leder en forskargrupp som är inriktad mot frågeställningar i tvärsnittet digitalisering/data/AI och samhälle, ofta i relation till rättens roll och utmaningar, som i frågor om datadrivna marknader och konsumentskydd; automation, stora datamängder och transparens.

Han leder det femåriga forskningsprojektet AI Transparency and Consumer Trust finansierat av WASP-HS  tillsammans med den datavetenskapliga AI-forskaren Fredrik Heintz, och medverkar bl.a. i forskningssamarbeten om fairness in social robotics (WASP-HS), om jämställdhet i AI-understödda myndighetsprocesser (vinnova), om tillit i AI-understödd mammografi (MASAI), och i AIR Lund, ett medicinskt AI-forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet.

Se universitetets repositorium for en översikt av 

 

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Universitetslektor

stefan.larsson@lth.lu.se

046 222 71 58

E:1418