lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Malin Sjöstrand

Malin Sjöstrand är universitetslektor i fastighetsvetenskap, med inriktning mot fastighetsrätt och annan civilrätt. Malin är juris doktor och disputerade år 2009 på en avhandling i straffrätt (Smugglingsbrott som ekonomisk och organiserad brottslighet - rättspolitik, rättsregler, rättstillämpning). Hon har haft anställning som adjunkt och undervisat  konstitutionell rätt och straffrätt vid Juridiska fakulteten i Lund, men även undervisat vid Örebro universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Handelshögskolan i Göteborg innan hon tillträdde tjänsten på avdelningen för Fastighetsvetenskap vid LTH. Malin har även arbetat i två omgångar vid Helsingborgs tingsrätt som tingsnotarie. Malins forskning har tidigare handlat om frågor som smuggling, narkotikabrott och erkännande i brottmål, men nu även om äganderätt, strandskydd och allmänna principer i fastighetsrätten. 

Undervisning
Kursansvar VFTA05 Grundläggande juridik med fastighetsrätt
Kursansvar VFRN05 Kommersiella fastighetsköp
Kursansvar VFTN45 Speciell fastighetsrätt
Kursansvar VFTN55 Borätt

Handledning och examination
Handleder och examinerar ett antal examensarbeten i ämnet fastighetsrätt

Uppdrag
Suppleant i institutionsstyrelsen

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Universitetslektor

Malin.Sjostrand@lth.lu.se

046-222 48 98