lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Handledda examensarbeten

Lista över handledda examensarbeten (+ några kandidatarbeten)

Uppdaterad 2019-01-31

#AuthorTitleYear
83Beijer, Carl-Fredrik LU and Svenstrup, ErikFörädling av hamnområde2019
82Lundin, Mattias; Liljebris, OskarMarknadsgaranti för nyproduktion2018
81Hedblom, Beatrice; Mattsson, EmmaPrisutvecklingen på bostäder i Malmö - En statistisk jämförelse med Stockholm och Göteborg2017
80Persson, Magnus; Rost, FredrikKapitalkostnad på fastighetsmarknaden2017
79Ringqvist, Olof; Cederlund, TobiasMarkanvisningssystemets påverkan på kommunala markförsäljningar2017
78Persson, ErikaFlexibla hyresavtal2017
77Hofmann, Jesper; Lindquist, FredrikFastighetsbolagsstrategier på den svenska aktiemarknaden2016
76Ivarsson, MatildaVärdering av hållbarhet och kvalitet, vilka förändringar görs i kalkylen?2016
75Andersson, Patrick;  Berqvist, Daniel Värdering av kommersiella byggrätter2016
74Elmeskär, Erik; Alsenfelt Pamp, JonasBygga nytt - var lönar det sig?2016
73Gröndahl, Ebba; Thorman, FridaVerksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag : en fallstudie av sex medelstora städer i Skåne2016
72Hofmann, Jesper; Lindquist, FredrikFastighetsbolagsstrategier på den svenska aktiemarknaden2016
71Ivarsson, MatildaVärdering av hållbarhet och kvalitet, vilka förändringar görs i kalkylen?2016
70Svensson, Mikael; Zaar, ChristianFinns det en fasa inför infasningen?2016
69Engström, LovisaMarknadsvärdepåverkan på småhusfastigheter vid omläggning av länsväg 1552015
68Hansson, Filip; Eriksson, PeterHyres- och konsumtionsutveckling vid de centrala handelsstråken2015
67Holmén, Niklas; Sjöstrand, TorbjörnOmrådesfaktorers inverkan på hyresutvecklingen för kommersiella lokaler2015
66Johansson, ErikFastighetsregleringars påverkan på fastighetsmarknaden2015
65Nilsson, EmmaVärdering av skogsfastigheter - En statistisk analys av värdepåverkande faktorer2015
64Nord, Vilhelm; Persson, ChristofferUtbud och preferenser på kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD2015
63Resvik, Frida; Rex, JohanLägesfaktorers inverkan på kontorshyror2015
62Alexander Haglund; Emil NilssonSmåhustomters marginalvärden2014
61Andreas Börjesson; Christian HållbergInternationell fastighetsdiversifiering ur ett svenskt perspektiv2014
60Björn Eng; Therese PaulssonFastighetsutveckling av en före detta huvudkontorsbyggnad2014
59Elin DjusEffektivisering av planprocessen2014
58Emma Bengtsson; Marie EkbergLagt spår ligger2014
57Gabriella Edfast Jonsson; Emelie StigssonReklamplats på fastigheter2014
56Isabella LundgrenE-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden2014
55Mikael Dotevall; Niklas WetterlingHur påverkas kontorshyresgästers betalningsvilja av avståndet  till resecentrum?2014
54Sima GhaemiKommersiellt hållbara hyresavtal2014
53Sofia Dalbert; Josefine KarlssonPop Up stores2014
52Sofie PetterssonUtvecklingen av medelstora städer2014
51Anna Ragell; Charlotte PetterssonInvesteringsstrategier hos fastighetsbolagen i Malmö - Aktörernas bakomliggande motiv till val av strategi2013
50Daniel BergquistOptionsvärdering av råmark2013
49David SvenssonMiljöskadas påverkan på fastighetspriserna vid järnvägsutbyggnad2013
48Eric AdolfssonTillfällig rörelsskada2013
47Jens EdholmBusiness Improvement District (BID) - Vilken utformning fungerar i Sverige?2013
46Lars BergVurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark og Sverige2013
45Marie ErikssonVärdering utan taxeringsuppgifter2013
44Mattias Borgström; Jesper SchreiterVarför omsätts och bebyggs inte gammal tomtmark i kommuner med bostadsbrist?2013
43Mikael StröhmFastighetsmarknaden för lager2013
42Moa Chley Tegnelund; Anna MöllerFramtidens äldreboendemarknad - en lokal marknadsanalys ur ett fastighetsägarperspektiv2013
41Sara NilssonHinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav2013
40Anna Andersson; Maja HanssonParkeringsplatser eller bostäder i centrala Malmö - Vad ger högsta värdet?2012
39Daniel BengtssonDriftskostnader - Utformning av gemensamma utrymmen i hyresbostäder2012
38Emelie SvenssonGenereationsskiften i skogsfastigheter - Möjligheter och problem2012
37Erik ZetterquistPrisförändringar vid förflyttningar av järnvägsstationer, en hedonisk prismodell2012
36Larsson, PatrikBostadspriserna och läget - tillämpning av den monocentriska stadsmodellen2012
35Lina Persson; Carolina RasmussonÄgarlägenheter - Marknaden idag2012
34Malin KnutssonVad krävs för ett framgångsrikt Ideontorg i Lund?2012
33Patrik LarssonBostadspriserna och läget - tillämpning av den monocentriska stadsmodellen2012
32Christoffer GrönbergHur ett större infrastrukturprojekt kan påverka priserna på kommersiella fastigheter i en stad2011
31Henrik Svensson & Henrik IsakssonFastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas2011
30Michaela Brandt WåhlbergGe mig en skärgårdsö - Vad påverkar en skärgårdsfastighets marknadsvärde?2011
29Miroslav VujicicFörsäljning av kommunal mark med byggrätt2011
28Natalie Aranda; Sara EkstrandGrön förädling av fastigheter - en lönsam investering?2011
27Sahar AminiEn väl fungerande bostadsmarknad2011
26Dan HanssonDue Diligence vid fastighetsöverlåtelser - Granskning av användningen i Sverige2010
25Daniel JohnssonDrifts- och underhållskostnader för flerbostadshus - en undersökning av kostnadssamband2010
24Erik KasselstrandDen nya ekonomiska geografin2010
23Fredrika Blom; Cornelia LindbergKostnader för markåtkomst vid väginvesteringar - Konsekvenser av den föreslagna förändringen av expropriationslagen2010
22Ida Granqvist; Isabel CarlebomMixed-use facilities2010
21Jacob ThörnlundLuktimmisioner - Hur påverkas fastighetens marknadsvärde?2010
20Johanna Nyström; Fredrik NärholmSpecialfastigheter - en granskning och belysning av värderingsförfarandet2010
19John EricssonBromma flygplats - värdering i alternativ användning2010
18Jonas HolmbergMarknaden för råmarksfastigheter2010
17Maria Bielak; Martina LarssonVärdehöjande fastighetsförvaltning - Hur normbrytande beteende kan motverkas och en gentrifieringsprocess främjas2010
16Mats Blomqvist; C J Martin IvarssonEtablering av publika verksamheter i Norra Sorgenfri - En utredning över hur en gynnsam marknad skapas 2010
15Pia Alanko; Veronica GöranssonOmsättningsbaserad hyra i köpcentrum - En studie över utvalda svenska konfektionskedjors hyresbetalningsförmåga2010
14Christian TufvessonFörändrad hyressättning och dess konsekvenser - Vad händer om Sverige inför en efterfrågebaserad eller mer lägesorienterad hyressättning för bostäder?2009
13Johan PerssonHur miljöklassning av byggnader påverkar fastighetsvärdet - En studie med fokus på GreenBuilding2009
12Jonas HermanssonEuropeiska Unionens REIT-lagstiftningar - En studie av EUs REIT-lagstiftningar och behovet av enhetlig lagstiftning2009
11Mattias ErikssonSubstansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag - Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier2009
10Måns Andersson; Oscar CarlssonVärderingars pålitlighet - en studie över svenska fastighetsbolags värderingar2009
9Patrik CarlssonFinanskrisen 2008/2009 - vad händer sedan?2009
8Per Larsson; Claers LennartssonKapitalstruktur i svenska fastighetsbolag - styrande faktorer2009
7Andréas Hansson; Marcus JönssonIndustrifastigheter som investeringsobjekt - En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun2008
6Christian LarssonPositioneringar på fastighetsmarknaden - En studie av fastighetsbolags marknadsandelar och tillhörande strategier2008
5Erik Herder; Daniel WallenåsFörsäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag - en jämförelse av ekonomiska konsekvenser2008
4Hanna Blomgren; Peter UllmarkHur påverkas fastighetsinvesteringar av konjunkturen? - En studie på nationell och regional nivå2008
3Ivan Bosnjak; Erik UppmanFastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning2008
2Ola Magnusson; Katrina NilssonOffentlig Privat Samverkan - En kartläggande studie kring inställningar i Sverige2008
1Marcus SkoglundSvenska REITs - Behov och förutsättningar för ett införande2006
Sidansvarig: