lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ingemar Bengtsson

Ingemar Bengtsson, fil.dr i nationalekonomi, är sedan 2006 anställd som universitetslektor i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsekonomi. Ingemar disputerade 2003 på Lunds universitet med avhandlingen "Central bank power - a matter of coordination rather than money supply". Ingemar var därefter aktiv som post doc forskare och lärare vid LU och lärare vid Malmö Högskola innan han tillträdde nuvarande lektorstjänst.

Undervisning

För läsåret 2018/19 är Ingemar kursansvarig lärare för VFTF20 Fastighetsvärdering, VFTN50 Fastighetsmarknaden samt VFTN35 Evolutionära urbana processer. Ingemar har tidigare även varit kursansvarig lärare för VFTN10 Urban ekonomi och VFTN01 Fastighetsvärderingssystem.

Ingemar har erfarenhet och intresse av undervisning inom allmän nationalekonomi, redovisning, fastighetsvärdering, urban ekonomi, rättsekonomi, finansiell ekonomi och public choice.

Ingemar handleder och examinerar regelbundet kandidat- och examensarbeten i fastighetsvetenskap. 

Lista på handledda examensarbeten.

Ingemar handleder för närvarande en doktorand vid avdelningen för Fastighetsvetenskap.

Forskning

För närvarande forskar Ingemar om bostadsbrist, rättigheter kopplade till markanvändning i både urbana och rurala miljöer och bostadsbeskattning. 

Ingemars forskningsintressen är breda inom den ekonomiska metodansatsen att undersöka fenomen på samhällsnivå (makro) som resultatet av beslut på individnivå (mikro).

Ingemar deltar med viss regelbundenhet i den offentliga debatten, under senare tid främst om bostadspolitik och stadsplanering.

Uppdrag

Studierektor på avdelningsnivå för grundutbildningen.

 

 

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Universitetslektor

Fil.dr i nationalekonomi

Studierektor grundutbildningen

+46 46 222 79 73

ingemar.bengtsson@lth.lu.se

LinkedIn

https://twitter.com/IngemarB_69

https://www.studentlitteratur.se/