lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fredrik Kopsch

Fredrik Kopsch är docent och universitetslektor på avdelningen. Fredrik har en grundexamen i nationalekonomi från Luleå Tekniska Universitet med en mastersexamen från University of Toledo, Ohio. 2009 påbörjade Fredrik sina doktorandstudier vid KTH i Stockholm inom ämnet fastighetsekonomi. Fredrik disputerade på avhandlingen ”Essays in Regional Economics” 2013. Efter disputation har Fredrik arbetat som forskare vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, och statens väg och transportforskningsinstitut (VTI). Under 2016 är Fredrik även sekreterare i utredningen om skatt på flygresor.

Fredik Kopschs personliga webbplats  

Forskning

Fredriks forskning kan placeras inom ämnesområdena regional- och urbanekonomi, med ett särskilt fokus på fastighetsmarknaden. Han har bland annat studerat om spekulation på fastighetsmarknaden kan mätas kvantitativt. Fredrik studerar även hyresmarknaden och hur tillgänglighet ger sig uttryck i fastighetspriser.

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Avdelningsansvarig

Docent

fredrik.kopsch@lth.lu.se

+46 46 222 01 22