lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Johan Nyström

Jag disputerade 2007 i fastighetsekonomi på KTH. Avhandlingen handlade om upphandlings- och kontraktsfrågor gällande drift- och underhåll av transportinfrastruktur och till viss del fastigheter.

Därefter började jag vid den samhällsekonomiska avdelningen på Svenskt Näringsliv med ansvar infrastrukturfrågor men arbetade även med klimat och energi. År 2009 gick jag vidare till Pöyry Management Consulting med liknande frågor samt tillägget konkurrensanalyser.

Efter Pöyry återvände jag till akademin som forskningsledare på VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) beläget på KTH. Där blev jag kvar i nästan tio år. Under dessa år drev jag Centrum för Transportstudier (CTS) på KTH men framförallt byggde jag upp VTIs forskningsområde, Kontraktsekonomi i transportsektorn. Ämnet tar en utgångspunkt i nationalekonomisk kontraktsteori och applicerar det till konkreta frågeställningar gällande upphandling av transportinfrastruktur. Både teoretiska och empiriska metoder nyttjades. Forskargruppen publicerade i välrenommerade tidskrifter samtidigt som vi deltog och initierade väldigt konkreta regeringsuppdrag till Trafikverket. Jag ser stora synergier i att kombinera de två världarna. Därutöver har jag även genomfört samhällsekonomiska analyser av frågor som fordonsbesiktning, värdet av uppföljning i offentligsektorn, godstidsvärdering i samhällsekonomiska kalkyler, konkurrensfrågor samt klimatekonomiska analyser. 

Sedan slutet av 2019 driver jag Nyström Forskning och Utredning samt ingår InfraSweden2030s ledningsgrupp och Norenska fonden (båda för att stimulera innovationer i anläggningssektorn).

Affilieringen till Fastighetsvetenskap i Lund innebär att jag undervisar i kontraktsekonomi samt bidrar till forskningen.

Sidansvarig: