lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Jan Jörnmark

Fil kand 1985, Göteborgs Universitet Fil lic 1990 (GU), Fil dr 1993 (GU) Docent 1998 (GU).

Anställd Göteborgs Universitet 1993-2011, Chalmers tekniska högskola 2001-2009, Gråmarken AB 2006-

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2019.

Associerad forskare Ratio (sedan 2008), Institutionen för Fastighetsvetenskap vid Lunds Universitet (sedan 2019) Gothenburg Research Institute (GRI) vid Göteborgs universitet (2011-17) Chalmers (2009-2019). Skribent för Nationalencyklopedin samt ett mycket stort antal tidningar och tidskrifter (1999-)

Utsedd till bästa lärare vid Handelshögskolan i Göteborg 1996 och 2006 samt vid sektionen för Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola 2006. Årets William Chalmers föreläsare 2007.

Mottagare av Sveriges kommunförbunds Yngve Larsson pris 2011, Ord och bildakademiens Lidmanpris 2011, Sveriges arkitekters kritikerpris 2012 och Arbetets Museums Dokumentärfotopris 2017.

Avhandlingen Coal and steel in Western Europe 1945-1993 Innovative change and institutional adaptation behandlade aspekter av industriell förändring och institutionell förändring på europeisk nivå. Nästa bok Distributionssektorn som en del av den svenska modellen (1998) använde ett liknande perspektiv till utvecklingen av den svenska handelsbranschen och stadsplaneringen.

Efter boken Distributionssektorns som en del... har Jörnmark i allt högre grad kommit att arbeta som forskare men också fotograf med stark inriktning mot näringslivet och offentliga institutioner. Populärvetenskapligt var Globala Förkastningar (med Lennart Ramberg, 2004) den första större boken. Genom samarbetet med Ramberg, som är såväl tekn. dr. och framträdande entreprenör fick Jörnmark en stark insikt i digitaliseringens dynamik. Det medförde att han återupptog ett gammalt intresse för fotografering med hjälp av de nya tekniska möjligheter som då existerade.

Fotoprojekten ledde till den uppmärksammade Övergivna Platser serien (2007, 2008, 2009, 2011 och 2013) vilka alla nådde en mycket bred publik. Bokserien kombinerade en schumpeteriansk syn på industri- och samhällsomvandling med fotografier som skildrade strukturomvandlingen i ett tydligt dokumentärt perspektiv. Som fotograf har Jörnmark därefter haft närmare femtio separatutställningar. Nämnas kan Tekniska Museet (2010) och Myntkabinettet/Sveriges Ekonomiska Museum (2008 och 2012-2013) samt den stora retrospektiva utställningen på Arbetets Museum 2019. I ett flertal böcker och projekt har Jörnmark under den här tiden samarbetat med Annika von Hausswolff och Katarina Wikars.

De uppmärksammade fotoprojekten har medfört att Jörnmark sedan dess arbetat i gränslandet mellan akademi, populärvetenskap och politik. Ända sedan 2012-2013 har det gjort att Jörnmark ägnat sig åt ett starkt forskningsförankrat arbete om sambandet mellan bostadspolitik, stadsutveckling, segregation, regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Tack vare det breda arbetet har Jörnmark kunnat utveckla omfattande kontaktytor till såväl akademiska kretsar, fastighetsbranschen och media. Särskilt fruktbart har Jörnmarks samarbete med teknologer varit, eftersom det lett till att avancerade digitala redskap har kunnat användas för att öka förståelsen av de behandlade sammanhangen. Arbetet har också rönt betydande uppmärksamhet genom publiceringen av studier om stadsplanering, tillväxt och segregation i ett flertal svenska kommuner. Under de senaste åren märks Göteborg- mellan segregation och kreativitetoch 150 år med Stockholm men också ett mycket stort antal uppmärksammade populärvetenskapliga artiklar i tidskriften Kvartal, Ekonomisk Debatt och som återkommande krönikör på https://www.bostadspolitik.se och Dagens Industri.

Som en direkt följd av arbetet med bostadspolitik och segregation har Jörnmark sedan 2018 också varit verksam som politiker i Göteborg.

 

Sidansvarig: