lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fredrik Bergström

Fredrik Bergström är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och sedan 2008 affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi.

Avhandling: ”The Political Economy of Industrial Policy” handlade om regional utveckling och om aktiv näringspolitik kan påverka den ekonomiska tillväxten. Avhandlingen tog sin utgångspunkt i både tillväxtteori och public choice teori

Skolforskning: Fredrik har även forskat om konkurrens på skolmarknaden. I ett antal artiklar och populärskrifter har  det fria skolvalet, friskolor och påverkan på kommunala skolor studerats

Handel och marknadsplatser: Fredrik är en av landets ledande detaljhandelsexperter och har varit inblandad i ett stort antal utredningar och forskningsprojekt. Fredrik har även skrivit ett antal böcker om handeln och konkurrensen mellan olika marknadsplatser (t ex köpcentrum och stadskärnor)

Samhällsbyggande: Fredrik har arbetat med frågor kopplat till infrastrukturens roll och utveckling, stads- och fastighetsutveckling, utveckling av stadsdelscentrum, regional utveckling, konjunktur.

Affärsområdeschef: Fredrik är ansvarig för affärsområdet WSP Analys & Strategi. Affärsområdet har ca 130 kvalificerade utredare och tar fram beslutsunderlag till många av samhällets stora samhällsutvecklingsprojekt (t ex om Stockholm ska investera i ny tunnelbana och i stora stadsutvecklingsprojekt). WSP är ett av världens största analys- och teknikkonsultföretag med knappt 40 000 medarbetare.

Rådgivare: Fredrik har arbetat med såväl offentliga som privata aktörer både som utredare och som rådgivare. T ex i analyser kopplade till hur framtidens infrastruktur ska finansieras

Föreläsare: Fredrik är en uppskattad föreläsare och håller årligen ett stort antal föreläsningar om handel och närliggande frågeställningar. Fredrik har under flera år föreläst på kurser som ges av avdelningen för Fastighetsvetenskap.

 

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

WSP Analys & Strategi

SE-121 88 Stockholm-Globen

Besök/visit: Arenavägen 7

Tel/phone: +46 010 722 50 00

Mobil/mobile: +46 704 97 12 04

www.wspgroup.se/analys