lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Åsa Hansson

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi. Efter avlagd doktorsexamen 2000 har Åsa varit verksam som lärare och forskare vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet och University of Massachusetts. Åsa bedriver forskning inom offentlig ekonomi och har framför allt forskat kring hur skatter påverkar individers och företags beteende. Åsa har även suttit med i två offentliga utredningar, en i Danmark och nu senast som ledamot i Företagsskattekommittén. På avdelningen bedriver Åsa bl.a. forskning kring finansiering av infrastruktur och undervisar i nationalekonomi och rättsekonomi. Åsa delar sin tid mellan avdelningen och nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. 

 

Forskning

Åsa lade fram sin avhandling "Limits to Taxation" 2000 vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och har sedan dess ägnat sig åt forskning inom offentlig ekonomi, dvs. vad ska marknaden respektive det offentliga ägna sig år. Forskningen har till stor del kretsat kring skatters inverkan på individers incitament och företags beteende, skattekonkurrens och utformningen av effektiva skattesystem. Åsa har publicerat sig i en rad tidskrifter och böcker och deltar aktivt i skattepolitiken. 

 

Artiklar och bokkapitel från 2014

Dags för ny skattereform, Ekonomisk Debatt, 2014, 4(42)

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Docent i nationalekonomi

Universitetslektor

Asa.Hansson@lth.lu.se

046-222 01 44