lu.se

Denna sida på svenska This page in English

L 30 år

Uppdatering 20 september

Vi kommer att vara på LTH, i Kårhusets hörsal.

 

Uppdatering 29 augusti

Tyvärr har intresset från alumnerna mfl varit betydligt mindre än vad vi räknat med. Vi kommer fortfarande att vara ett stort antal L-studenter och lärare, alumner och talare mfl så tanken är att köra seminarieprogrammet med fika och lunch som planerat men vi måste tyvärr stryka vår festliga jubileumsmiddag. 

Sammanfattningsvis, vi firar 30 års jubileum den 23 september med seminarieprogram precis som planerat men tyvärr ingen avslutande middag.

Jag återkommer med mer information om lokal och andra praktiska frågor längre fram.

 

Hör gärna av er om ni undrar något!

 

 

Bästa hälsningar

Fredrik Warnquist
Programledare Lantmäteriutbildningen
LTH, Lunds universitet

046-222 48 80
fredrik.warnquist@lth.lu.se 

Lantmäteriutbildningens 30 års jubileum

I år är det 30 år sedan civilingenjörsutbildningen i lantmäteri startade vid LTH. Det firar vi med en lärorik seminariedag och en festlig jubileumsmiddag fredagen den 23 september 2022. 

Seminarieprogrammet är aktuellt, utbildande och intressant. Middagen på kvällen kommer att vara både god och underhållande. Platsen är anrika AF Borgen vid Lundagård. Till detta lägger vi till det allra viktigaste, L-studenter och  L-alumner men även nuvarande och tidigare personal/lärare! Naturligtvis är även andra välkomna som vill vara med och fira att utbildningen fyller 30 år i år!

Programmet för seminariedagen finns längre ner på sidan.  Den kompletta inbjudan innehåller även en presentation av föredragshållarna och finns här Inbjudan (pdf). 


Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt middag inkl dryck) är:

  • Ordinarie: 3 995 kr exkl moms (inklusive utbildningsintyg).
  • Endast seminariedagen (ej middag): 2995 kr exkl moms
  • Endast middag: 1500 kr exkl moms
  • Special*, ex ej yrkesverksam (seminariedag och middag): 1995 kr exkl moms.  
  • Student: gratis för seminariedagen men 500 kr inkl moms för middagen.

Jubileumsfirandet är budgeterat till att gå plus minus noll. Eventuellt överskott kommer att användas till studiefrämjande verksamheter. *Kontakta Fredrik vid frågor om vilka som omfattas av "special". Momstillägget på kostanderna ovan är 25%.  

Anmälan sker via ett formulär som finns längre ner på denna sida.

Jubileumsfirandet kan bli övertecknat så anmäl Dig i god tid för att bli garanterad plats. Sista dag för anmälan och återbud är den 9 september 2022.

 

Bästa hälsningar

Fredrik Warnquist
Programledare Lantmäteriutbildningen
LTH, Lunds universitet

046-222 48 80
fredrik.warnquist@lth.lu.se 

Program

 

8.15-9.00        Inskrivning med mingel

9.00–9.10       Välkomsthälsning

9.10–9.40       L-programmet idag och i framtiden
                      Fredrik Warnquist, programledare lantmäteriutbildningen

9.40-10.20     Objektet vid fastighetsköp
                      Malin Sjöstrand, universitetslektor, fastighetsrätt

10.20–10.50   Paus

10.50–11.20   Fastighetsvärdering, marknadsvärdet
                      Ingemar Bengtsson, universitetslektor, fastighetsekonomi

11.20–12.00   En lantmäterialumns betraktelse
                      Britta Cesar Munck, Regionchef Skanska Hyresbostäder

12.00–13.00   Lunch

13.00–13.30   Så kom L-utbildningen till LTH
                      Gun-Britt Rijpma, tidigare utbildningsadministratör

13.30–14.00   Digitalisering, nyttor, risker och utmaningar
                      Lars Harrie, Professor, GIS-centrum

14.00–14.40   Paus

14.40–15.10   Plan- och bygglagen och bostadsbyggandet
                      Ulf Jensen, professor emeritus

15.10–15.40   Aktuell L-forskning vid LTH
                      Eric Norén, doktorand

15.40-16.00    Avslutning

 

18.00-19.00    Mingel med bubbel

19.00-           Jubileumsmiddag

 

Anmälan Lantmäteriutbildningens 30 års jubileum

(Studenter anmäler sig via ett annat formulär, länk finns i Canvas)Minnen från år 1992

Här finns en bild från marknadsföringen när utbildningen startade och en artikel från Lantmäteritidskrift nr 6:1992 om Lantmäteriutbildningen i Lund

Sidansvarig: Fredrik Warnquist

Inbjudan