lu.se

Välkommen

Vår målsättning står på tre ben: Tillhandahålla en excellent utbildning inom fastighetsvetenskap, bedriva samhällsrelevant och oberoende forskning inom fastighetsrätt, fastighetsekonomi och digitalisering, och samverka med omgivande samhälle för att forskningsresultat också ska resultera i en vidare nytta.

Slutseminarium Trafikverket FOI

Trafikverket tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (LTH) bjuder in till ett seminarium för att berätta om erfarenheterna från ett forsknings- och innovationsprojekt om kopplingen mellan transportinfrastruktur och bostadsbyggande.