lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stefan Larsson

Stefan är docent i teknik och social förändring, jurist, och både filosofie doktor i rättssociologi (LU, 2011) och teknologie doktor i fysisk planering (BTH, 2014), och arbetar som universitetslektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet. Han är en av initiativtagarna till det tvärvetenskapliga Lunds universitets internetinstitut (LUii), och arbetar även som forskare och chef för det digitala samhälletprogrammet vid tankesmedjan Fores och är medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd. 

Som forskare är Stefan inriktad mot frågeställningar i tvärsnittet digitalisering och samhälle, ofta i relation till rättens roll och utmaningar, som i frågor om datadrivna marknader och konsumentskydd; digital tillit; öppenhet och medbestämmande; automation, stora datamängder och transparens. Larsson publicerade sin senaste bok, Conceptions in the Code. How Metaphors Explain Legal Challenges in Digital Times, 2017 vid Oxford University Press om den regleringsmässiga betydelsen av hur man förstår och beskriver digitala fenomen konceptuellt och metaforiskt. 

Se universitetets repositorium for en översikt av 

 

 

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Universitetslektor

Stefan Larsson

stefan.larsson@lantm.lth.se

046 222 71 58