lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ingemar Bengtsson

Ingemar Bengtsson, fil.dr i nationalekonomi, är sedan 2006 anställd som universitetslektor i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsekonomi. Ingemar disputerade 2003 på Lunds universitet med avhandlingen "Central bank power - a matter of coordination rather than money supply". Ingemar var därefter aktiv som post doc forskare och lärare vid LU och lärare vid Malmö Högskola innan han tillträdde nuvarande lektorstjänst.

Undervisning

För läsåret 2016/17 är Ingemar kursansvarig lärare för VFTF05 Fastighetsvärdering och VFT015 Fastighetsmarknaden. Ingemar har tidigare även varit kursansvarig lärare för VFTN10 Urban ekonomi och VFTN01 Fastighetsvärderingssystem. Ingemar arbetar för närvarande med utvecklingen av en ny kurs med arbetsnamnet Evolutionära urbana processer som planeras ges fr.o.m HT17.

Ingemar har erfarenhet och intresse av undervisning inom allmän nationalekonomi, redovisning, fastighetsvärdering, urban ekonomi, rättsekonomi, finansiell ekonomi och public choice.

Ingemar handleder och examinerar regelbundet kandidat- och examensarbeten i fastighetsvetenskap. 

Lista på handledda examensarbeten.

Ingemar handleder för närvarande en doktorand vid avdelningen för Fastighetsvetenskap.

Forskning

För närvarande forskar Ingemar om markvärdeseffekter av höghastighetståg, inom ramen för ett forskningsprojekt där avdelningen för Fastighetsvetenskap i samarbete med WSP under 2,5 år ska utreda de ekonomiska och juridiska möjligheterna att utnyttja markvärdestegringar för att delfinansiera en investering i en anläggning för höghastighetståg i Sverige. 

Ingemars forskningsintressen är breda inom den ekonomiska metodansatsen att undersöka fenomen på samhällsnivå (makro) som resultatet av beslut på individnivå (mikro).

Ingemar deltar med viss regelbundenhet i den offentliga debatten, under senare tid om bostadspolitik och om den eventuella förekomsten av boprisbubblor.

Länk till publikationslista.

Uppdrag

Studierektor på avdelningsnivå för grundutbildningen.

 

 

 

Sidansvarig:

Universitetslektor

Fil.dr i nationalekonomi

Studierektor grundutbildningen

Kontaktuppgifter:

046-222 79 73

ingemar.bengtsson@lantm.lth.se

LinkedIn

https://twitter.com/IngemarB_69

Publikationer