lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Våra medarbetare

Docenter

Åsa Hansson
Docent
+46 46 222 01 44

Stefan Larsson
Docent
+46 46 222 71 58

 

Universitetslektorer

Ingemar Bengtsson
Universitetslektor
+46 46 222 79 73

Klas Ernald Borges
Universitetslektor
+46 46 222 01 54

Fredrik Kospch
Universitetslektor
+46 46 222 01 22

Malin Sjöstrand
Universitetslektor
+46 46 222 48 98

Fredrik Gallo
Universitetslektor

 

Universitetsadjunkter

Fredrik Warnquist
Universitetsadjunkt
+46 46 222 48 80

Fredrik Bergström
Adj. Universitetsadjunkt

Anna Treschow
Adj. Universitetsadjunkt

Erik Amdahl
Adj. Universitetsadjunkt

 

Doktorander

Eric Norén
Doktorand i Fastighetsvetenskap
+46 46 222 77 68

 

TA-personal

Marie Broddegård
Utbildnings-, ekonomi-, och personaladministratör
+46 46 222 73 92

 

 

Sidansvarig: