lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Allmänt

Färdiga examensarbeten kommer från och med hösten 2014 att publiceras i universitetets gemensamma publikationsdatabas LUP. Äldre examensarbeten kommer att föras in i LUP allteftersom. 

Kandidatarbete i fastighetsvetenskap (VFTL01), 15 hp

Examensarbete för kandidatexamen är avslutningen för den student som efter tre år önskar teknologie kandidatexamen. 

Kursplan (VFTL01) 

Examensarbete i fastighetsvetenskap (VFT920), 30 hp

Examensarbete för civilingenjörsexamen är det vanligaste examensarbetet och avslutar civilingenjörsutbildningen. Läs noga igenom riktlinjer för handläggning av examensarbete innan du påbörjar examensarbetet. Ett examensarbete på den här nivån omfattar fem delar och alla delar ska vara färdigställda innan slutbetyg sätts.

Kursplan (VFT920)

Riktlinjer (uppdaterade jan 2017)

 

För att examensarbetet ska kunna tryckas behöver det vara i ett visst format. Mer information om detta i högerkolumnen. Där hittar du även en wordmall och en omslagsmall. 

Examen

Om examensarbetet är den sista kursen du blir klar med så innebär det att du nu kan ta ut examen. Det görs inte automatiskt utan det måste du göra själv. Läs mer LTH examen.

 

 

LUP Student Papers

LUP Student Papers är ett publikationsverktyg för examensarbeten som tillhandahålls av Lunds universitet. Det är uppsatsförfattaren som själv lägger in uppsatsen i LUP. Den inlagda posten granskas och godkänns för publicering av avdelningens LUP-administratör.

LUP Student Papers - Inloggning

När uppsatsen är publicerad är den nåbar av externa sökmotorer och databaser som Uppsök och Uppsatser.se.  

LUP Student Papers - Statistik mest nerladdade uppsats, LTH

LUP Student Papers - Sök uppsats (på engelska) 

 

För att kunna ladda upp din uppsats i LUP behöver du:

 

  • Din uppsats i pdf-format
  • Din StiL-inloggning
  • Vara registrerad på uppsatsterminen
  • En webbläsare som tillåter pop up-fönster.

 

Läs mer i LUP-manualerna till höger. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta avdelningens LUP-administratör Marie Broddegård.

 

Sidansvarig:

Relaterad information

Tryck av examensarbete

Wordmall

Omslagssida

Exempel på populärvetenskaplig artikel/sammanfattning:

Exempel 1

Exempel 2

Relaterad information LUP