lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Seminariedagar

Avdelningen för Fastighetsvetenskap anordnar varje höst en seminariedag med ett aktuellt tema på fastighetsrättens område.

Tidigare års teman har varit:
Hinder mot markexploatering 2018 
Lantmäteriförrättningar 2017
Köp av fastigheter 2016
Markexploateringens juridik 2015
Arrenden 2014
Fastighetstillbehör 2013
Servitut 2012
Fastighetsrättsliga ersättningar 2011
Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 2010
Köp genom fastighetsreglering 2009

Sidansvarig: