lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ekonomisk forskning om fastighetsmäklares prissättningsstrategier

2018-06-01

Under torsdagens (31/5) brown bag på fastighetsvetenskap i Lund presenterade nationalekonom och avdelningsföreståndare Fredrik Kopsch en pågående studie, som utförs i samarbete med forskare på KTH, om fastighetsmäklares prissättningsstrategier. 

Studien analyserar listpriser och slutpriser på försäljning av bostadsrätter i göteborgsregionen för att testa tre hypoteser om fastighetsmäklares strategier kring hur listpriserna sätts - ofta pratas det om s.k. lockpriser - och relationen till marknadsvärde och slutpris. 

Studien finner inget stöd för att lockpriser fungerar, d.v.s. att medvetet satt lägre pris leder till ett högre slutpris än annars. Studien finner däremot stöd för att listpriser relativt konstant sätts under slutpris och att det finns stöd för att mäklare driver på för att snabbare nå avslut, vilket inte nödvändigtvis behöver ligga i säljarens intresse. Debatten och reglering om lockpris borde i linje med denna studie därmed snarare rikta in sig mot säljarens behov snarare än köparens, eftersom det inte finns stöd behovet av det senare, för att se om mäklarens incitament att nå snabbare avslut behöver regleras på något sätt. 

Mer om Fredrik


Sidansvarig: