lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Brown bag om indirekt besittningsskydd

2018-06-13

Måndag 11 juni 2018, hade vi Maryam Akhondipour på besök hos oss på fastighetsvetenskap. Maryam är relativt nybliven doktorand på institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet och hon berättade om sitt avhandlingsupplägg på området för fastighetsrätt och det indirekta besittningsskyddet för lokal uthyrning.

Vid lokaluthyrning har en övergripande svårighet blivit att försöka hitta en mellanting mellan hyresgästens affärsintresse och hyresvärdens ägarintresse. Maryam avser att utreda den bedömningsmodell mellan fastighetsägare och hyresgäst som lagreglerna har givit upphov till, genom att från grunden ifrågasätta 1960-talets grundsatser som regelverket för närvarande vilar på. Syftet är att sätta regelverket i relation till rådande lokalhyresmarknad och utreda dess ändamål och användbarhet.

Maryam visade hur lagstiftningen sett ut och utvecklats över tid, men också att det nu finns en konfliktbild gällande det indirekta besittningsskyddet när skadeståndsbeloppen blivit större. Hon kommer att teckna de utmaningar som finns i de intresseavvägningar som lagstiftningen  har att hantera och en målsättning är att kunna lägga fram rekommendationer på vilka förändringar som är behövliga.

Vi diskuterade gemensamt de incitamentsstrukturer som lagstiftningen ger upphov till och ser fram emot att ta del av Maryams fortsatta avhandlingsarbete.

Mer om avhandlingsprojektet


Sidansvarig: