lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hinder mot markexploatering

Seminariedag 15 november 2018

Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet utbildar civilingenjörer i lantmäteri i juridik och ekonomi. Vi bjuder för tionde året i rad in till ett heldagsseminarium i fastighetsrätt.

Programmet anmälningsformulär finns längre ner på sidan.

Denna gång är alltså ämnet Hinder mot markexploatering. Det är länge sedan det byggts så många bostäder i Sverige som just nu, men många projekt hålls tillbaka av regelsystemet. Seminariet kommer inte bara att ta upp problemen utan det ska även peka på vilket utrymme det finns för lösningar, där hindren övervinns.

Seminariet äger rum i Palaestra, belägen vid universitetsplatsen mitt i Lund. Adressen är Paradisgatan 4.

Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 895 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen.

Seminariet kan bli övertecknat så anmäl Dig i god tid för att få en garanterad plats. För frågor går det bra att mejla seminarium@lantm.lth.se eller att ringa Monika på tel. 046 222 73 92. Sista dag för anmälan och återbud är den 1 november 2018.

Anmälan sker via formuläret nedan.

Seminarieprogram

8.15-9.00 Inskrivning och kaffe

9.00-9.05 Välkomsthälsning

9.05-9.50 Äganderätt och rådighetsinskränkningar - vem styr utvecklingen?
Anna Treschow, universitetsadjunkt LTH och rättspolitisk expert LRF

9.50-10.20 Paus med kaffe

10.20-11.10 Mark- och miljööverdomstolen och hindren mot bostadsbyggande
Ulf Jensen, professor emeritus

11.10-12.00 Kommunernas inflytande över strandskyddet inom detaljplan
Eidar Lindgren, universitetsadjunkt KTH

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.50 Artskyddet och byggandet
Pia Pehrson, advokat Foyen Advokatfirma

13.50-14.40 Allemansrätten vid bygglov och fastighetsbildning
Malin Sjöstrand, lektor LTH och Fredrik Warnquist, universitetsadjunkt LTH

14.40-15.10 Paus med kaffe

15.10-16.00 Proportionalitetsprincipen och skyddet för byggrätter i PBL
Stefan Molander, jurist SM Byggrätt

16.00 Seminariedagen avslutas

 

Här finns inbjudan och program som PDF-fil:

Anmälan

Seminariedag 2018

Anmälan är bindande
Sidansvarig: