lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hinder mot markexploatering

Seminariedag 15 november 2018

Årets tema är Hinder mot markexploatering. Det är länge sedan det byggts så många bostäder i Sverige som just nu, men många projekt hålls tillbaka av regelsystemet. 

Vi kommer att ta upp många frågor som gäller möjligheterna till markexploatering: 

* Artskyddet

* Jordbruksmark som riksintresse

* Nimbygrannars gehör hos Mark- och miljööverdomstolen

* Strandskyddet

* Allemansrätten

* Proportionalitetsprincipen

Seminariet kommer inte bara att ta upp problemen utan det ska även peka på vilket utrymme det finns för lösningar, där hindren övervinns. 

Seminariet äger rum i Palaestra, belägen vid universitetsplatsen mitt i Lund. Adressen är Paradisgatan 4. 

Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 895 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen. 

Seminariet kan bli övertecknat så anmäl Dig i god tid för att få en garanterad plats. För frågor går det bra att mejla marie.broddegard@lantm.lth.se eller ringa på 046 222 73 92. Sista dag för anmälan och återbud är den 1 november 2018.

Anmälan sker via formuläret nedan. 

 

 

Anmälan

Seminariedag 2018

Anmälan är bindande
Sidansvarig: